Neleri Farklı Yapıyoruz

Karbon Ayak İzi

Ancient Greens’te araştırma geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım gibi tüm adımları tek bir noktadan yapıyor, ayırmak yerine bütünleştirmeyi tercih ediyoruz. Bu sayede operasyonel CO salınımımızı, karbon ayak izimizi en aza indiriyoruz.

Orman ekosisteminden ilham alarak tasarladığımız kendine yeten ve atık üretmeyen üretim modelimizde her girdiyi kendimiz üretiyor, dışardan bir hammadde veya yarı-mamüle ihtiyaç duymuyoruz. Girdi ve çıktı Ancient Greens çatısı altında oluştuğundan, buradan oluşabilecek bir karbon salınımını da elimine ediyoruz. Üretimin her aşaması ve paketleme seçenekleri için karbon ayak izi hesaplamaları yapıyor ve en az karbon-maliyetli olan yöntemleri, maddeleri seçiyoruz. İnsan sağlığına olduğu kadar, çevreye saygı ilkesini de benimsiyor; zira insan sağlığının çevreden bağımsız olmadığına inanıyoruz.

Lokal & Kadın İş Gücü

Bir kadın girişimi olarak, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını ve yükselmelerini destekliyoruz. Kadını ev işleri ve “özel alanla”, erkeği ise geçim ve “kamusal alanla” sınırlayan toplumsal cinsiyet rollerini kabul etmiyor, kadın işgücünün kalkınmadaki rolünü biliyor ve cinsiyet dengeli bir bakış açısını benimsiyoruz.

Tüm çalışanlarımızın yerel, yakın çevreden olmasına özellikle dikkat ediyor ve yine çalışanlarımızın verdikleri emeğin öneminin farkında olarak, refahlarını, güvenliklerini, sağlıklarını ve mutlu çalışabilecekleri bir ortam yaratabilmeyi önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımızdan değil, çalışanlarımızla kazanç elde etmek istiyoruz.

Doğal Güneş Işığı

Bitkilerin sağlıklı ve doğal bir şekilde büyümeleri için güneş ışığının öneminin farkındayız. Güneş ışığı spektrumu, bitkiler için besine dönüşür, fotosentezi arttırır ve büyürken ışık emici klorofil ve fitokimyasalları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Klorofil kanı arındırmada ve sağlıklı kalmasını sağlamada yardımcı olur. Klorofil molekülü, kan dolaşımında oksijen taşıyan molekül olan, hemoglobine benzerlik gösterdiği için önemlidir.

Ancient Greens olarak, hibrid bir üretim modelini benimsiyoruz. Oluşturduğumuz kontrollü çevrenin; ısı ve nem seviyelerini kontrol ederek zararlılarla, küfle mücadelede kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Kontrollü çevrenin avantajlarından yararlanırken, diğer yandan doğanın kusursuz olarak gerçekleştirdiğini replike etme amacı taşımıyoruz. Dikey tarımla üretim yaparken, yaygın olanın aksine yapay ışık kaynaklarını değil, doğal güneş ışığını kullanıyoruz. Üretimimizi doğanın ve bitkinin biyolojik ritmine uygun bir şekilde yapıyoruz. Bu sayede hem enerjiyi israf etmiyor hem de besin değerlerini maksimize edebiliyoruz.

Atalık Tohum Karışımı

İyi ve doğal tarım uygulamalarına yönelik dikkat çektiğimiz hususların başında; kaliteli ürünü temin etmenin diğer bir temel parçası ise kaliteli ve atalık tohumlarımız. Ancient Greens olarak sadece nesilden nesile aktarılmış olan atalık antik tohumlar kullanmaktayız. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, atalık antik tohumlar, GDO’lu tohumlardan çok daha besleyicidir. Üretimlerinde kimyasallar kullanılmadığı için, atalık tohumlardan üretilen ürünler sadece sağlık değil lezzet açısından da fark yaratmaktadır.

Ancient Greens’te atalık tohum karışımı kullanmaktayız. Farklı tohumların farklı oranlarda yer aldığı bu karışım sayesinde, ürünlerimizde besin değerlerini maksimize ederken, tat profilini de optimize ediyor; içimi daha kolay, tariflere daha iyi adapte edilebilen bir ürün yaratmayı umut ediyoruz.

Atalık tohumlar, diğer tohumlardan farklı olarak kendilerini yeniden üretebilen ve her jenerasyonda aynı özellikleri gösteren tohumlardır. Atalık tohum kullanan üreticiler, her sene yeni tohum almak zorunda kalmazlar. Ancak buğday özelinde, tarlada kalan saplar yaygın olarak yakılır. Bu durum ise, atmosfere, toprağın biyoçeşitliliğine, zenginliğine ve çevrede bulunan canlı yaşamına zarar verir. Buğdayın anavatanında, nesillerdir aktarılan atalık antik tohum mirasına sahip çıkmanın yükümlülüğüyle hareket ediyor; her sene bu değerli tohumları çoğaltmak adına ekim yapıyoruz. Bu hasatın saplarını ise ileri dönüştürerek Buğday Sapı Pipeti haline getirerek üretimimize bir kapalı döngüyü daha dahil ediyoruz.

Toprak

İnsanlık için zaman nasıl ise, tarım için de toprak kavramı öyledir. Toprağımızın bitkilerin büyümek için ihtiyaç duydukları besinleri sağladığına inanıyoruz. Ph seviyelerine dikkat etmemiz ve kontrollü su boşaltım sistemimiz, köklerin toprakta iyice gelişmelerine imkan sağlar. Yüksek kalitede toprak sağlayabilmek için; toprağımız son yedi senedir mineral ve organik maddelerle beslenmiştir. Topraktaki organik madde miktarında %1 artış bile, bir parsel toprağın su tutma kapasitesini 5.200litre arttırmaktadır. Kompost yaparak toprağı zenginleştirirken, sentetik gübrelerden tamamen uzak duruyoruz.

Kontrollü çevrede, dikey tarımla yetiştirilen ekinlerin üretiminde pek yaygın olmayan toprağı kullanmamızın sebebi, buğday çiminin besleyiciliği için en iyi ortam olduğunu düşünmemiz. Üretim modelimizde, hasat sonrası kalan buğday çimi kökleri ve sıkım sonrası elde ettiğimiz buğday çimi posası kompost edilerek tekrar toprak olma yolculuğuna çıkıyor. Bu toprak üretme işlemi atıkları değerlendirmenin yanı sıra, toprağın biyoçeşitliliğini arttırıyor, zenginleştiriyor ve nihayetinde daha besleyici buğday çimi yetiştirmemize katkıda bulunuyor

Atıksız Üretim ve Dönüşüm

Ancient Greens; kaynak kullanımı ve çevreye etkisini düşünerek hareket eder. Bu bağlamda yoğun bir şekilde ileri ve geri dönüşüm faaliyetleri ve bunlarla paralel olarak permakültür uygulamaları yapıyoruz. Bugday çim suyu yapmak için kullandığımız tohum ve toprak tekrar toprak olmak üzere döngüye dahil oluyor. Tohumu almak için yetiştiğirdiğimiz bugday sapları bir ileri dönüşüm faaliyeti olarak pipete dönüşüyor, değer kazanıyor. Çimin posalarını ise sabuna dönüştürüyoruz. Arta kalan artık kısımlar ise toprağı beslemek için permakültür aktivitemizde yer alıyor.

Tüketim toplumunun bir gerçekliği olan görülen “atık, çöp, artık”ların biz onları başka bir şekilde kullanana kadar atık olmadığını düşünüyoruz